Past Presidents

DR.DEBASISH PADHI

2021 – 2022

DR. M.V.K. RAO

2019 – 2021

DR. B.M. SWAIN

2017 - 2019

DR. N. DEEP

2016 - 2017

DR. D.K. MAHAPATRA

2014 -2016

DR. C.S. NAYAK

2012 -2014

DR. J. MOHANTY

2011 - 2012

DR. B.B. DASH

2010 - 2011

DR. K.C. BISWAL

2008 - 2010

DR. B.K. BASTIA

2005 - 2007

DR. J. MOHANTY

2004 -2005

DR. B.B. DASH

1988 – 1989 & 2002 - 2003

DR. S.N. SAHU

1993 - 1997

DR. NABAGHAN PARIDA

– 1992

DR. B.B. DASH

1989 – 1991

DR. D.K. SAMAL

– 1987

DR. K.C. SAHU

1985 - 1986

DR. N.C. PATEL

– 1984

DR.SRIKANTA SAMAL

1981 - 1983

DR. R.N. DAS

1977 - 1990

DR. U.N. PANDA

1974 - 1976

DR. S.PATNAIK

1967 - 1973

DR. SHASHANK PATTNAIK

– 1966

DR. NILAMBAR PADHI

– 1965